Paytm: Flat 20% cashback on Motorola, Vivo and Lenovo Smartphones