Paytm - Motorola Moto G5 Plus XT 1686 : Upto ₹10,000 Cashback on Mobiles